نویسنده = امیر اسلام بنیاد
مدل‌سازی ضریب شکل درختان راش شرقی (Fagus orientalis Lipsky) با استفاده از رگرسیون‌های غیرخطی در جنگل‌های گیلان

دوره 11، شماره 3، آذر 1398، صفحه 325-334

فریور نقوی؛ امیر اسلام بنیاد؛ کامبیز طاهری آبکنار؛ حسن پوربابایی


مدل‌سازی نسبت تاجی درختان بلوط ایرانی در جنگل‌های دالاب ایلام

دوره 11، شماره 1، خرداد 1398، صفحه 1-11

مهرداد میرزایی؛ امیر اسلام بنیاد؛ رضا اخوان؛ رامین نقدی


ارزیابی امکان تهیۀ نقشۀ صنوبر‌کاری‌ها با داده‌های لندست 8 (مطالعۀ موردی: شهرستان‌های تالش و صومعه‌سرا)

دوره 8، شماره 3، آذر 1395، صفحه 301-312

علی اصغر درویش صفت؛ رقیه ارژنگی؛ امیر اسلام بنیاد؛ قاسم رنود


‌خسارت برف به درختان در توده‌های طبیعی و مدیریت‌شدة جنگل‌های شمال ایران

دوره 7، شماره 3، آذر 1394، صفحه 419-431

فرزام توانکار؛ امیر اسلام بنیاد؛ بهروز کرمدوست مریان