نویسنده = تقی شامخی
تعداد مقالات: 4
1. شناسایی موانع مدیریتی و اجرایی فعالیت تعاونی‌های جنگلداری در استان گیلان

دوره 11، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 281-296

سامان مرادویسی؛ محمد عواطفی همت؛ تقی شامخی


2. استخراج مقوله‌های پایه برای سیاستگذاری جنگل‌های شمال ایران

دوره 10، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 373-387

محسن نورزاد مقدم؛ تقی شامخی؛ اصغر فلاح؛ محمد عواطفی همت


4. جنگل‌های جلگه‌ای شمال ایران و بازرگانان فرانسوی در اوایل قرن بیستم

دوره 8، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 333-349

الهه مدنی مشائی؛ تقی شامخی؛ ارسطو سعید؛ محمدعلی اکبری؛ محمدحسین جزیره ای؛ نصرت اله ضرغام