نویسنده = فرهاد قاسمی آقباش
تعداد مقالات: 2
1. الگوی پراکنش مکانی درختچۀ قره‌تاج (Anagyris foetida L.) در جنگل‌های زاگرس

دوره 11، شماره 1، بهار 1398، صفحه 135-150

آرمین سلیمی؛ فرهاد قاسمی آقباش؛ مرتضی پوررضا