نویسنده = فریده محمدی فرد
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر اکوتوریسم بر ساختار پوشش گیاهی و تنوع زیستی در پارک جنگلی نور

دوره 11، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 559-573

فریده محمدی فرد؛ مریم ملاشاهی؛ هومن روانبخش