نویسنده = اصغر بیژنی
تعداد مقالات: 3
1. اثر دگرآسیبی گونۀ سمر Prosopis juliflora (SW) DC بر خصوصیات سبز شدن گونه‎های مُغیر و گِبر

دوره 13، شماره 1، بهار 1400، صفحه 87-102

10.22034/ijf.2021.279533.1773

مریم مصلحی؛ اکرم احمدی؛ اصغر بیژنی؛ ملیحه صادقی؛ مجید حسنی؛ سید موسی صادقی