نویسنده = کامبیز طاهری آبکنار
تعداد مقالات: 2
1. اثر ترکیب تاج‌پوشش اشکوب فوقانی بر محتوای عناصر غذایی و شاخص‌های میکروبی خاک در جنگل کرکرود نوشهر

دوره 11، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 547-558

عاطفه کریمیان بهنمیری؛ کامبیز طاهری آبکنار؛ یحیی کوچ؛ علی صالحی


2. ارزیابی تنوع ژنتیکی شاه‌بلوط اروپایی Castanea sativa در جوامع مختلف استان گیلان با استفاده از نشانگرهای SSR

دوره 7، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 363-375

شیرین علی پور؛ کامبیز طاهری آبکنار؛ اسد اسدی آبکنار؛ پیام پتکی