نویسنده = مهدی عابدی
تعداد مقالات: 1
1. اثر لایه‌گذاری گرم، اسید جیبرلیک و آب ‌اکسیژنه بر جوانه‌زنی بذر کیکم ‏قفقازی (Acer monspessulanum subsp. ibericum M.B.)

دوره 8، شماره 1، بهار 1395، صفحه 23-34

بهرام ناصری؛ مسعود طبری کوچکسرایی؛ مهدی عابدی؛ Shyam Phartyal