نویسنده = حسین میرزایی ندوشن
تعداد مقالات: 2
1. اثر سایه بر صفات ریختی برگچۀ نهال بنه تحت تنش خشکی

دوره 11، شماره 1، بهار 1398، صفحه 95-104

محمدحسین صادق‌زاده حلاج؛ داوود آزادفر؛ حسین میرزایی ندوشن


2. ویژگی‌های رویشی نهال‌های بذری حاصل از درختان برتر گونه پده (Populus euphratica ) در ایستگاه تحقیقات البرز کرج

دوره 7، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 471-483

محسن کلاگری؛ علیرضا مدیر رحمتی؛ حسین میرزایی ندوشن؛ فرهاد اسدی