نویسنده = الگار یکانی مطلق
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تأثیرات توسعه اکوتوریسم در منطقه ارسباران به‌کمک روش تحلیلBOCR

دوره 8، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 153-167

مرضیه حجاریان؛ امید حسین زاده؛ احمد علیجانپور؛ الگار یکانی مطلق