کلیدواژه‌ها = تولید چوب
تعداد مقالات: 3
1. بهبود عملکرد چوب برخی ارقام صنوبر از طریق جست‌گزینی در دورۀ دوم برداشت در کرج

دوره 10، شماره 1، بهار 1397، صفحه 79-88

محسن کلاگری؛ رفعت اله قاسمی؛ فرهاد اسدی؛ رضا باقری


3. اثر تنک کردن بر رشد و تولید چوب در جنگل دست کاشت توسکای ییلاقی در منطقۀ نوشهر

دوره 1، شماره 1، بهار 1388، صفحه 43-55

یوسف گرجی بحری؛ روشنعلی فرجی پول؛ شهرام کیادلیری؛ احسان عباسی؛ بیژن غریب