کلیدواژه‌ها = بذر
تعداد مقالات: 4
4. شناسایی بذرهای درختان جنگلی داغداغان ( Celtis) بر اساس خصوصیات آندوکارپ میوه

دوره 1، شماره 1، بهار 1388، صفحه 83-90

مهرداد زرافشار؛ مسلم اکبری¬نیا؛ علی ستاریان