کلیدواژه‌ها = جادۀ جنگلی
تعداد مقالات: 2
1. ارزیابی وضعیت طراحی جاده‌های پارک جنگلی یاسوج از ‌نظر استفاده از چشم انداز طبیعی

دوره 7، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 377-388

علیرضا صالحی؛ سعید راهبری سی سخت؛ شکیبا جهانگیریان