کلیدواژه‌ها = صنوبر
تعداد مقالات: 7
1. اثر فاصله و درجۀ پوسیدگی خشکه‌دار سفیدپلت (Populus caspica Bornm.) بر برخی خصوصیات شیمیایی خاک

دوره 10، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 197-205

میر مظفر فلاح چای؛ علی صالحی؛ میترا شاه مقصود؛ ندا قربان زاده؛ وحید همتی خشکدشتی


2. بهبود عملکرد چوب برخی ارقام صنوبر از طریق جست‌گزینی در دورۀ دوم برداشت در کرج

دوره 10، شماره 1، بهار 1397، صفحه 79-88

محسن کلاگری؛ رفعت اله قاسمی؛ فرهاد اسدی؛ رضا باقری


3. کشت تلفیقی صنوبر گونۀ Populus alba و یونجه در آذربایجان غربی

دوره 8، شماره 1، بهار 1395، صفحه 51-65

فرهاد اسدی؛ علی خداکریمی