کلیدواژه‌ها = شکل زیستی
تعداد مقالات: 5
1. تأثیرات آتش‌سوزی در دوره‌های مختلف زمانی بر ترکیب و تنوع بانک بذر خاک در جنگل‌های بلوط لرستان

دوره 12، شماره 1، بهار 1399، صفحه 61-73

کورش نظرپورفرد؛ حسن پوربابائی؛ علی صالحی؛ بابک پیله ور