کلیدواژه‌ها = تجدید حیات
تعداد مقالات: 4
1. اثر متقابل درختان بالغ سرخدار(Taxus Baccata L.) و تجدید حیات آن در ذخیره‌گاه افراتختۀ استان گلستان

دوره 11، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 165-177

عارف حسابی؛ سید جلیل علوی؛ امید اسماعیل زاده


2. بررسی وضعیت خصوصیات فیزیکو‌شیمیایی خاک و زادآوری در رویشگاه‌های کهور ایرانی (Prosopis cineraria (L.) Druce) در جنوب ایران

دوره 11، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 255-267

اعظم ابراهیمی؛ مصطفی مرادی؛ رضا بصیری؛ جواد میرزایی؛ اکبر قاسمی