کلیدواژه‌ها = جنگل‌های زاگرس
تعداد مقالات: 8
1. مدل‌سازی نسبت تاجی درختان بلوط ایرانی در جنگل‌های دالاب ایلام

دوره 11، شماره 1، بهار 1398، صفحه 1-11

مهرداد میرزایی؛ امیر اسلام بنیاد؛ رضا اخوان؛ رامین نقدی


2. مقایسۀ مدیریت‌های غالب جنگل – چرایی از نظر ساختار اندازه‌ای در جنگل‌های زاگرس شمالی

دوره 9، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 481-498

سید امین حسینی؛ احمد ولی پور؛ زاهد شاکری


3. وابستگی اقتصادی خانوارهای جنگل‌نشین به منابع جنگلی در شهرستان لردگان

دوره 9، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 289-300

فاطمه اسحاقی میلاسی؛ بیت الله محمودی؛ نبی الله یارعلی


4. برآورد شاخص سطح برگ در جنگل‌های زاگرس با داده‌های ماهواره لندست 8

دوره 9، شماره 1، بهار 1396، صفحه 29-42

علی اصغر درویش صفت؛ ناصح میری؛ زاهد شاکری؛ نصرت اله ضرغام