کلیدواژه‌ها = ارسباران
تعداد مقالات: 3
1. بررسی تأثیرات توسعه اکوتوریسم در منطقه ارسباران به‌کمک روش تحلیلBOCR

دوره 8، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 153-167

مرضیه حجاریان؛ امید حسین زاده؛ احمد علیجانپور؛ الگار یکانی مطلق