کلیدواژه‌ها = خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک
تعداد مقالات: 5
1. مطالعه زوال بلوط Quercus brantii Lindl.)) در ارتباط با خصوصیات خاک و پاسخ‌های اکوفیزیولوژیک آن

دوره 13، شماره 3، آذر 1400، صفحه 221-236

10.22034/ijf.2021.141074

زهرا عظیم نژاد؛ ضیاءالدین باده یان؛ عبدالحسین رضایی نژاد


2. تأثیر ارتفاع از سطح دریا و مؤلفه‌های خاک بر خصوصیات پوشش گیاهی (حوزۀ آبخیز اسالم)

دوره 13، شماره 3، آذر 1400، صفحه 285-304

10.22034/ijf.2021.258873.1751

حسن پوربابائی؛ علی صالحی؛ سپیده سادات ابراهیمی؛ فاضل خداپرست