کلیدواژه‌ها = خاک جنگلی
تغییرات مکانی ذخیره و ترسیب کربن لاشبرگ و لایه‌های خاک در منطقۀ جنگلی پارک جهان‌نما

دوره 12، شماره 3، آذر 1399، صفحه 317-330

رمضانعلی پوررستمی؛ قوام الدین زاهدی امیری؛ وحید اعتماد


بررسی قابلیت طیف‌سنجی بازتابی در برآورد برخی ویژگی‌های شیمیایی خاک جنگل خیرود

دوره 11، شماره 4، بهمن 1398، صفحه 443-458

فاطمه موسوی؛ احسان عبدی؛ عباس قلندرزاده؛ حسینعلی بهرامی؛ باریس مجنونیان