کلیدواژه‌ها = جنگل هیرکانی
تعداد مقالات: 4
1. ارزیابی اثرات محیط زیستی، اجتماعی و اقتصادی جادۀ جنگلی دوهزار تنکابن با استفاده از ماتریس ارزیابی ژئوسایبرنتیکی

دوره 12، شماره 4، زمستان 1399، صفحه 507-523

ابراهیم عباسی؛ سید عطااله حسینی؛ احسان عبدی؛ اکبر نجفی


2. ارزیابی تأثیرات شیوه بهره‌برداری نواری جنگل بر میزان فرسایش خاک (مطالعة موردی: جنگل چفرود گیلان)

دوره 12، شماره 1، بهار 1399، صفحه 49-60

شهریار صبح زاهدی؛ رامین نقدی؛ محمد رضا غریب رضا؛ علی صالحی؛ قوام الدین زاهدی


3. ارائه مدل های رویش تک‌درخت به منظور مدیریت جنگل های ناهمسال و آمیخته هیرکانی (مطالعه موردی: جنگل فریم)

دوره 11، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 373-386

سیده کوثر حمیدی؛ اصغر فلاح؛ محمود بیات؛ سید علی حسینی یکانی