کلیدواژه‌ها = الگوی خودتوضیح با وقفه‌های توزیعی گسترده
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تأثیر متغیرهای اقلیمی- اقتصادی بر تخریب جنگل‌های ایران

دوره 12، شماره 4، زمستان 1399، صفحه 467-489

10.22034/ijf.2021.127786

ایرج صالح؛ حامد رفیعی؛ سید شهاب میرباقری