کلیدواژه‌ها = فرایند تحلیل شبکه‌ای
تعداد مقالات: 2
1. تأثیر دارایی‌های طبیعی در معیشت روستانشینان حاشیۀ جنگل شهرستان چرداول

دوره 11، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 429-442

ستاره بوچانی؛ مرضیه حجاریان


2. بررسی تأثیرات توسعه اکوتوریسم در منطقه ارسباران به‌کمک روش تحلیلBOCR

دوره 8، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 153-167

مرضیه حجاریان؛ امید حسین زاده؛ احمد علیجانپور؛ الگار یکانی مطلق