تعداد مقالات: 413
1. اثر حفاظت بر تنوع زیستی گونه های چوبی در منطقۀ اشترانکوه لرستان

دوره 1، شماره 1، بهار 1388، صفحه 1-10

سارا عباسی؛ سید محسن حسینی؛ بابک پیله ور؛ حبیب زارع


18. بررسی تغییرات ضریب شکل درختان راش (Fagus orientalis Lipsky) باتوجه به مراحل رویشی و فیزیوگرافی رویشگاه

دوره 5، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 109-117

امیر اسلام بنیاد؛ جواد ترکمن؛ اسماعیل روحی