دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

اثرپذیری شاخص‌های دمایی و رطوبتی خاک از پایه‌های گز ‌کاشته‌شده در بسترهای خشک‌شده دریاچه ارومیه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 شهریور 1401

10.22034/ijf.2022.314610.1815

لیلا علیزاده؛ احمد علیجانپور؛ حسین خیرفام


پاسخ گونه Astragalus ovinus Boiss. به برخی از عوامل محیطی در جنگل های بلوط یاسوج

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 فروردین 1401

10.22034/ijf.2022.317383.1826

یوسف عسکری؛ حمیدرضا میرداودی


رابطه بین ریزساختار برگ و سازگاری محیطی در 10 گونه درختی جنگلهای نیمه خشک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 خرداد 1401

10.22034/ijf.2022.330879.1853

حمیدرضا ناجی؛ فروغ سهیلی؛ پریسا پناهی؛ علی اصغر حاتم نیا؛ استفان وود وارد؛ هزندی عبدالحمید


ارزیابی پاسخ بوم سازگان به تغییر کاربری زمین با استفاده از شاخص کیفیت خاک-جنگل الندان ساری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 تیر 1401

10.22034/ijf.2022.341214.1868

سید محمد حجتی؛ مریم اسدیان؛ محسن محمدزاده؛ مهدی نادی


تنوع و ساختار جمعیت قارچ های اکتومیکوریز در رویشگاه جنگلی ترافل سیاه تابستانه (.Tuber aestivum Vittad)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 مرداد 1401

10.22034/ijf.2022.333059.1860

سیده معصومه زمانی؛ فرزانه کازرانی؛ حجت اله ربانی نسب؛ صدیقه غنایی؛ ریحانه غلامی


مقایسه شاخص پیچیدگی ساختار (SCI) در مراحل تحولی جنگل‌های آمیخته راش هیرکانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 آذر 1401

10.22034/ijf.2022.327756.1845

کیومرث سفیدی


ارزیابی اثرات خاکپوشهای زانتان و ملاس چغندر قند برکنترل گرد غبار درجاده‌های جنگلی منطقه حفاظت‌شده ارغوان شهر ایلام

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 آذر 1401

10.22034/ijf.2022.333790.1861

روح الله شهمیر؛ سید عطا اله حسینی؛ آیدین پارساخو؛ احسان عبدی


تاثیر گونه های درختچه ای زیراشکوب بر زادآوری طبیعی جنگل های پهن برگ آمیخته هیرکانی (خیرود، ایران)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 آذر 1401

10.22034/ijf.2022.316130.1818

سامان اقراری؛ هومن روانبخش؛ انوشیروان شیروانی؛ داود کرتولی نژاد