نمایه نویسندگان

آ

 • آقاجانی، امیرحسین برآورد موجودی و ارزش اقتصادی اندوختۀ کربن ریشه و کندۀ درختان Populus deltoides در صنوبرکاری‌های استان گیلان [دوره 13، شماره 2، 1400، صفحه 197-208]

ا

 • ابراهیمی، سپیده سادات تأثیر ارتفاع از سطح دریا و مؤلفه‌های خاک بر خصوصیات پوشش گیاهی (حوزۀ آبخیز اسالم) [دوره 13، شماره 3، 1400، صفحه 285-304]
 • احراری، شیرین پیش‌بینی زوال جاده‌های جنگلی با استفاده از زنجیرۀ مارکوف (تحقیق موردی: جنگل غرب هراز) [دوره 13، شماره 1، 1400، صفحه 73-85]
 • احمدی، اکرم اثر دگرآسیبی گونۀ سمر Prosopis juliflora (SW) DC بر خصوصیات سبز شدن گونه‎های مُغیر و گِبر [دوره 13، شماره 1، 1400، صفحه 87-102]
 • احمدی، اکرم بهبود عملکرد بذرهای توس (Betula pendula Roth) با استفاده از نانوپرایم و مغناطیس [دوره 13، شماره 4، 1400، صفحه 425-436]
 • احمدی بیرگانی، حسام ویژگی‌های رویشی و خاک در توده‌های طبیعی و دست‌کاشت قره‌داغ (Nitraria Schoberi L.) در حاشیۀ غربی دریاچۀ ارومیه [دوره 13، شماره 1، 1400، صفحه 103-114]
 • اسپهبدی، کامبیز تأثیر مدیریت متوالی با شیوه‌های پناهی و تک‌گزینی بر خصوصیات کمّی جنگل‌های سری موزیسای بخش هفت‌خال2 نکا [دوره 13، شماره 2، 1400، صفحه 209-220]
 • اسحاقی میلاسی، فاطمه بررسی تخلفات مرتبط با منابع طبیعی در شهرستان لردگان- ناحیۀ عرفی سردشت [دوره 13، شماره 4، 1400، صفحه 437-449]
 • اسماعیل زاده، امید تنوع ریختی برگ و صفات جوانه‌زنی بذر تیس (Sorbus aucuparia L.) در جنگل هیرکانی [دوره 13، شماره 1، 1400، صفحه 15-29]
 • اشراقی سامانی، رؤیا معیارها و شاخص‌های مدیریت پایدار جنگل‌های ناحیۀ رویشی زاگرس از دیدگاه متخصصان و کارشناسان جنگل [دوره 13، شماره 1، 1400، صفحه 43-58]
 • امید، محمود طراحی و اصلاح شبکۀ جاده‌های جنگلی به‌منظور توسعۀ گردشگری و روستایی در منطقۀ ارسباران [دوره 13، شماره 4، 1400، صفحه 361-377]
 • ایرانمنش، یعقوب برآورد ارزش اقتصادی و مقایسۀ ذخیرۀ کربن در رویشگاه‌های مختلف جنگلی استان کهگیلویه و بویراحمد [دوره 13، شماره 2، 1400، صفحه 169-182]

ب

 • باده یان، ضیاءالدین مطالعه زوال بلوط Quercus brantii Lindl.)) در ارتباط با خصوصیات خاک و پاسخ‌های اکوفیزیولوژیک آن [دوره 13، شماره 3، 1400، صفحه 221-236]
 • بانج شفیعی، عباس ویژگی‌های رویشی و خاک در توده‌های طبیعی و دست‌کاشت قره‌داغ (Nitraria Schoberi L.) در حاشیۀ غربی دریاچۀ ارومیه [دوره 13، شماره 1، 1400، صفحه 103-114]
 • بایرام زاده، ویلما معیارها و شاخص‌های مدیریت پایدار جنگل‌های ناحیۀ رویشی زاگرس از دیدگاه متخصصان و کارشناسان جنگل [دوره 13، شماره 1، 1400، صفحه 43-58]
 • بیرانوند، سمیرا اثرگذاری نوسانات بارندگی بر زوال جنگل‌های ناحیۀ رویشی زاگرس در استان‌های ایلام و لرستان [دوره 13، شماره 2، 1400، صفحه 141-154]
 • بیرانوند، مریم اثر کیفیت لاشریزه و شاخص مزیت تجزیۀ خانگی آن بر فرایند تجزیۀ لاشبرگ‌های عرعر و کاج سیاه [دوره 13، شماره 3، 1400، صفحه 319-332]
 • بیژنی، اصغر اثر دگرآسیبی گونۀ سمر Prosopis juliflora (SW) DC بر خصوصیات سبز شدن گونه‎های مُغیر و گِبر [دوره 13، شماره 1، 1400، صفحه 87-102]
 • بیگی حیدرلو، هادی ویژگی‌های رویشی و خاک در توده‌های طبیعی و دست‌کاشت قره‌داغ (Nitraria Schoberi L.) در حاشیۀ غربی دریاچۀ ارومیه [دوره 13، شماره 1، 1400، صفحه 103-114]

پ

 • پردل، رحمت‌الله بهبود عملکرد بذرهای توس (Betula pendula Roth) با استفاده از نانوپرایم و مغناطیس [دوره 13، شماره 4، 1400، صفحه 425-436]
 • پوربابائی، حسن تأثیر ارتفاع از سطح دریا و مؤلفه‌های خاک بر خصوصیات پوشش گیاهی (حوزۀ آبخیز اسالم) [دوره 13، شماره 3، 1400، صفحه 285-304]
 • پورسعید، علیرضا معیارها و شاخص‌های مدیریت پایدار جنگل‌های ناحیۀ رویشی زاگرس از دیدگاه متخصصان و کارشناسان جنگل [دوره 13، شماره 1، 1400، صفحه 43-58]
 • پورمجیدیان، محمدرضا تحلیل کمّی ساختار جنگل در مرحلۀ افزایش حجم در روند تحول توده‌های طبیعی راش (مطالعۀ موردی: جنگل خیرود) [دوره 13، شماره 2، 1400، صفحه 115-128]
 • پورهاشمی، مهدی برآورد ارزش اقتصادی و مقایسۀ ذخیرۀ کربن در رویشگاه‌های مختلف جنگلی استان کهگیلویه و بویراحمد [دوره 13، شماره 2، 1400، صفحه 169-182]
 • پورهاشمی، مهدی اثر جهت دامنه و موقعیت کاشت بر میزان ظهور و زنده‌مانی نهال‌های حاصل از بذرکاری بنه، کیکم و ارژن در جنگل‌های ایلام [دوره 13، شماره 4، 1400، صفحه 395-408]
 • پیام نور، وحیده بهبود عملکرد بذرهای توس (Betula pendula Roth) با استفاده از نانوپرایم و مغناطیس [دوره 13، شماره 4، 1400، صفحه 425-436]
 • پیر باوقار، مهتاب تأثیر تیمار برش بهداشتی بر تغییر الگوی رفتار طیفی جنگل‌های بلوط دچار خشکیدگی [دوره 13، شماره 1، 1400، صفحه 31-42]

ت

 • ترکمن، جواد برآورد موجودی و ارزش اقتصادی اندوختۀ کربن ریشه و کندۀ درختان Populus deltoides در صنوبرکاری‌های استان گیلان [دوره 13، شماره 2، 1400، صفحه 197-208]

ج

 • جلالی، غلامعلی تنوع ریختی برگ و صفات جوانه‌زنی بذر تیس (Sorbus aucuparia L.) در جنگل هیرکانی [دوره 13، شماره 1، 1400، صفحه 15-29]
 • جهدی، رقیه تنوع گونه‌های درختی و شرایط تاج و تنۀ درخت به‌عنوان شاخص‌های پایش سلامت جنگل در حوزۀ آبخیز جنگلی ماسوله [دوره 13، شماره 4، 1400، صفحه 451-468]
 • جورغلامی، مقداد اثر آتش‌سوزی جنگل بر پویایی برخی از مشخصه‌های فیزیکی، شیمیایی و بیولوژی خاک با گذشت زمان [دوره 13، شماره 2، 1400، صفحه 129-140]
 • جورغلامی، مقداد تعیین فاصلۀ بهینۀ زهکش‌های عرضی در مسیرهای چوبکشی به‌منظور انحراف رواناب (مطالعۀ موردی: جنگل خیرود) [دوره 13، شماره 3، 1400، صفحه 237-250]

ح

 • حسنی، مجید اثر دگرآسیبی گونۀ سمر Prosopis juliflora (SW) DC بر خصوصیات سبز شدن گونه‎های مُغیر و گِبر [دوره 13، شماره 1، 1400، صفحه 87-102]
 • حسین زاده، مهناز تحلیل شبکۀ ارتباطی میان دستگاه‌های دولتی درگیر در مدیریت جنگل‌های حرای جزیرۀ قشم [دوره 13، شماره 4، 1400، صفحه 409-424]
 • حسین زاده کاشان، علی پیش‌بینی زوال جاده‌های جنگلی با استفاده از زنجیرۀ مارکوف (تحقیق موردی: جنگل غرب هراز) [دوره 13، شماره 1، 1400، صفحه 73-85]
 • حسینی، احمد اثر جهت دامنه و موقعیت کاشت بر میزان ظهور و زنده‌مانی نهال‌های حاصل از بذرکاری بنه، کیکم و ارژن در جنگل‌های ایلام [دوره 13، شماره 4، 1400، صفحه 395-408]
 • حسینی، سید عطااله تعیین فاصلۀ بهینۀ زهکش‌های عرضی در مسیرهای چوبکشی به‌منظور انحراف رواناب (مطالعۀ موردی: جنگل خیرود) [دوره 13، شماره 3، 1400، صفحه 237-250]
 • حشمت الواعظین، سیدمهدی اثرهای اجرای عملیات بیشه‌زراعی در جنگل‌های بلوط ایرانی؛ جنبه‌های سودآوری مالی و حفاظت خاک [دوره 13، شماره 4، 1400، صفحه 394-379]

خ

 • خداپرست، فاضل تأثیر ارتفاع از سطح دریا و مؤلفه‌های خاک بر خصوصیات پوشش گیاهی (حوزۀ آبخیز اسالم) [دوره 13، شماره 3، 1400، صفحه 285-304]
 • خدامی، ژینا تأثیر تیمار برش بهداشتی بر تغییر الگوی رفتار طیفی جنگل‌های بلوط دچار خشکیدگی [دوره 13، شماره 1، 1400، صفحه 31-42]
 • خلیقی سیگارودی، شهرام تعیین فاصلۀ بهینۀ زهکش‌های عرضی در مسیرهای چوبکشی به‌منظور انحراف رواناب (مطالعۀ موردی: جنگل خیرود) [دوره 13، شماره 3، 1400، صفحه 237-250]
 • خورنکه، سیف‌الله تأثیر مدیریت متوالی با شیوه‌های پناهی و تک‌گزینی بر خصوصیات کمّی جنگل‌های سری موزیسای بخش هفت‌خال2 نکا [دوره 13، شماره 2، 1400، صفحه 209-220]

د

 • دانه کار، افشین بررسی اثر پساب مزارع پرورش میگو بر ویژگی‌های رویشی و زایشی درختان حرا (Avicennia marina (Forssk.) Vierh.) [دوره 13، شماره 3، 1400، صفحه 271-284]

ذ

 • ذوالفقاری، رقیه ارزیابی ساختار ژنتیکی جمعیت درختان سالم و آسیب‌دیدۀ بلوط ایرانی با استفاده از نشانگرهای ISSR و EST-SSR [دوره 13، شماره 3، 1400، صفحه 305-317]

ر

 • رئیسی، شهلا تنوع ریختی برگ و صفات جوانه‌زنی بذر تیس (Sorbus aucuparia L.) در جنگل هیرکانی [دوره 13، شماره 1، 1400، صفحه 15-29]
 • رحیمیان، جواد ارزیابی ساختار ژنتیکی جمعیت درختان سالم و آسیب‌دیدۀ بلوط ایرانی با استفاده از نشانگرهای ISSR و EST-SSR [دوره 13، شماره 3، 1400، صفحه 305-317]
 • رستمی، سمیره ویژگی‌های رویشی و خاک در توده‌های طبیعی و دست‌کاشت قره‌داغ (Nitraria Schoberi L.) در حاشیۀ غربی دریاچۀ ارومیه [دوره 13، شماره 1، 1400، صفحه 103-114]
 • رضایی، مرضیه تحلیل شبکۀ ارتباطی میان دستگاه‌های دولتی درگیر در مدیریت جنگل‌های حرای جزیرۀ قشم [دوره 13، شماره 4، 1400، صفحه 409-424]
 • رضایی نژاد، عبدالحسین مطالعه زوال بلوط Quercus brantii Lindl.)) در ارتباط با خصوصیات خاک و پاسخ‌های اکوفیزیولوژیک آن [دوره 13، شماره 3، 1400، صفحه 221-236]
 • روانبخش، هومن تأثیر تیمارهای اصلاح خاک بر رشد نهال‌های بنه، دارمازو، زیتون‌تلخ و زربین در شهر سمنان [دوره 13، شماره 1، 1400، صفحه 59-72]

س

 • سام‌دلیری، حسن اثر آتش‌سوزی جنگل بر پویایی برخی از مشخصه‌های فیزیکی، شیمیایی و بیولوژی خاک با گذشت زمان [دوره 13، شماره 2، 1400، صفحه 129-140]
 • سرهنگ زاده، جلیل بررسی کمّی گیلاس وحشی (Prunus avium L.) در رویشگاه ممجی دره‌سی، آذربایجان شرقی [دوره 13، شماره 2، 1400، صفحه 183-195]
 • سفیدی، کیومرث تحلیل کمّی ساختار جنگل در مرحلۀ افزایش حجم در روند تحول توده‌های طبیعی راش (مطالعۀ موردی: جنگل خیرود) [دوره 13، شماره 2، 1400، صفحه 115-128]
 • سفیدی، کیومرث تأثیر آشفتگی‌های انسانی بر الگوی مکانی توده‌های اوری (Quercus macranthera) در جنگل‌های ارسباران [دوره 13، شماره 2، 1400، صفحه 155-168]
 • سفیدی، کیومرث مقایسۀ مدل‌های اصلاح‌شدۀ Gash در برآورد باران‌ربایی تودۀ راش شرقی در غرب ناحیۀ هیرکانی [دوره 13، شماره 4، 1400، صفحه 349-360]
 • سلاجقه، علی اثر آتش‌سوزی جنگل بر پویایی برخی از مشخصه‌های فیزیکی، شیمیایی و بیولوژی خاک با گذشت زمان [دوره 13، شماره 2، 1400، صفحه 129-140]
 • سلمان ماهینی، عبدالرسول بررسی اثر پساب مزارع پرورش میگو بر ویژگی‌های رویشی و زایشی درختان حرا (Avicennia marina (Forssk.) Vierh.) [دوره 13، شماره 3، 1400، صفحه 271-284]
 • سلمانی، افسانه معیارها و شاخص‌های مدیریت پایدار جنگل‌های ناحیۀ رویشی زاگرس از دیدگاه متخصصان و کارشناسان جنگل [دوره 13، شماره 1، 1400، صفحه 43-58]
 • سلیمانپور، مجتبی جوانه‌زنی، رشد و شاخص کیفیت نهال ون (Fraxinus excelsior L.) در بذر نارس و رسیده [دوره 13، شماره 1، 1400، صفحه 1-13]
 • سلیمانی، زهرا تحلیل شبکۀ ارتباطی میان دستگاه‌های دولتی درگیر در مدیریت جنگل‌های حرای جزیرۀ قشم [دوره 13، شماره 4، 1400، صفحه 409-424]

ش

 • شامخی، تقی اثرهای اجرای عملیات بیشه‌زراعی در جنگل‌های بلوط ایرانی؛ جنبه‌های سودآوری مالی و حفاظت خاک [دوره 13، شماره 4، 1400، صفحه 394-379]
 • شتایی جویباری، شعبان تعیین معادلات آلومتریک برای برآورد زی‌تودۀ تنۀ سه گونه کاج بروسیا، کاج بادامی و زربین در توده‌های دست‌کاشت عرب‌داغ استان گلستان [دوره 13، شماره 3، 1400، صفحه 251-270]
 • شهامتی نژاد، عطیه تنوع گونه‌های درختی و شرایط تاج و تنۀ درخت به‌عنوان شاخص‌های پایش سلامت جنگل در حوزۀ آبخیز جنگلی ماسوله [دوره 13، شماره 4، 1400، صفحه 451-468]

ص

 • صادقی، سید محمد معین تأثیر آشفتگی‌های انسانی بر الگوی مکانی توده‌های اوری (Quercus macranthera) در جنگل‌های ارسباران [دوره 13، شماره 2، 1400، صفحه 155-168]
 • صادقی، سید محمد معین مقایسۀ مدل‌های اصلاح‌شدۀ Gash در برآورد باران‌ربایی تودۀ راش شرقی در غرب ناحیۀ هیرکانی [دوره 13، شماره 4، 1400، صفحه 349-360]
 • صادقی، سید موسی اثر دگرآسیبی گونۀ سمر Prosopis juliflora (SW) DC بر خصوصیات سبز شدن گونه‎های مُغیر و گِبر [دوره 13، شماره 1، 1400، صفحه 87-102]
 • صادقی، ملیحه اثر دگرآسیبی گونۀ سمر Prosopis juliflora (SW) DC بر خصوصیات سبز شدن گونه‎های مُغیر و گِبر [دوره 13، شماره 1، 1400، صفحه 87-102]
 • صالحی، علی تأثیر ارتفاع از سطح دریا و مؤلفه‌های خاک بر خصوصیات پوشش گیاهی (حوزۀ آبخیز اسالم) [دوره 13، شماره 3، 1400، صفحه 285-304]

ط

 • طالبی، منیژه طراحی و اصلاح شبکۀ جاده‌های جنگلی به‌منظور توسعۀ گردشگری و روستایی در منطقۀ ارسباران [دوره 13، شماره 4، 1400، صفحه 361-377]
 • طبری کوچکسرایی، مسعود جوانه‌زنی، رشد و شاخص کیفیت نهال ون (Fraxinus excelsior L.) در بذر نارس و رسیده [دوره 13، شماره 1، 1400، صفحه 1-13]

ع

 • عبدی، احسان اثر آتش‌سوزی جنگل بر پویایی برخی از مشخصه‌های فیزیکی، شیمیایی و بیولوژی خاک با گذشت زمان [دوره 13، شماره 2، 1400، صفحه 129-140]
 • عبدی، احسان طراحی و اصلاح شبکۀ جاده‌های جنگلی به‌منظور توسعۀ گردشگری و روستایی در منطقۀ ارسباران [دوره 13، شماره 4، 1400، صفحه 361-377]
 • عسکری، یوسف برآورد ارزش اقتصادی و مقایسۀ ذخیرۀ کربن در رویشگاه‌های مختلف جنگلی استان کهگیلویه و بویراحمد [دوره 13، شماره 2، 1400، صفحه 169-182]
 • عسگری، محمد اثرگذاری نوسانات بارندگی بر زوال جنگل‌های ناحیۀ رویشی زاگرس در استان‌های ایلام و لرستان [دوره 13، شماره 2، 1400، صفحه 141-154]
 • عطارد، پدرام اثرگذاری نوسانات بارندگی بر زوال جنگل‌های ناحیۀ رویشی زاگرس در استان‌های ایلام و لرستان [دوره 13، شماره 2، 1400، صفحه 141-154]
 • عظیم نژاد، زهرا مطالعه زوال بلوط Quercus brantii Lindl.)) در ارتباط با خصوصیات خاک و پاسخ‌های اکوفیزیولوژیک آن [دوره 13، شماره 3، 1400، صفحه 221-236]
 • علی، حسان تعیین معادلات آلومتریک برای برآورد زی‌تودۀ تنۀ سه گونه کاج بروسیا، کاج بادامی و زربین در توده‌های دست‌کاشت عرب‌داغ استان گلستان [دوره 13، شماره 3، 1400، صفحه 251-270]
 • علیجانپور، احمد ویژگی‌های رویشی و خاک در توده‌های طبیعی و دست‌کاشت قره‌داغ (Nitraria Schoberi L.) در حاشیۀ غربی دریاچۀ ارومیه [دوره 13، شماره 1، 1400، صفحه 103-114]
 • عواطفی همت، محمد اثرهای اجرای عملیات بیشه‌زراعی در جنگل‌های بلوط ایرانی؛ جنبه‌های سودآوری مالی و حفاظت خاک [دوره 13، شماره 4، 1400، صفحه 394-379]

غ

 • غضنفری، هدایت تأثیر تیمار برش بهداشتی بر تغییر الگوی رفتار طیفی جنگل‌های بلوط دچار خشکیدگی [دوره 13، شماره 1، 1400، صفحه 31-42]
 • غفاری، فتح الله تأثیر مدیریت متوالی با شیوه‌های پناهی و تک‌گزینی بر خصوصیات کمّی جنگل‌های سری موزیسای بخش هفت‌خال2 نکا [دوره 13، شماره 2، 1400، صفحه 209-220]

ف

 • فتحی، کیومرث تعیین فاصلۀ بهینۀ زهکش‌های عرضی در مسیرهای چوبکشی به‌منظور انحراف رواناب (مطالعۀ موردی: جنگل خیرود) [دوره 13، شماره 3، 1400، صفحه 237-250]
 • فلاح، اصغر تحلیل کمّی ساختار جنگل در مرحلۀ افزایش حجم در روند تحول توده‌های طبیعی راش (مطالعۀ موردی: جنگل خیرود) [دوره 13، شماره 2، 1400، صفحه 115-128]
 • فنایی، نفیسه اثرگذاری نوسانات بارندگی بر زوال جنگل‌های ناحیۀ رویشی زاگرس در استان‌های ایلام و لرستان [دوره 13، شماره 2، 1400، صفحه 141-154]
 • فیاض، پیام ارزیابی ساختار ژنتیکی جمعیت درختان سالم و آسیب‌دیدۀ بلوط ایرانی با استفاده از نشانگرهای ISSR و EST-SSR [دوره 13، شماره 3، 1400، صفحه 305-317]

ق

 • قاسمی آقباش، فرهاد اثر کیفیت لاشریزه و شاخص مزیت تجزیۀ خانگی آن بر فرایند تجزیۀ لاشبرگ‌های عرعر و کاج سیاه [دوره 13، شماره 3، 1400، صفحه 319-332]
 • قهرمانی، میثم اثرهای اجرای عملیات بیشه‌زراعی در جنگل‌های بلوط ایرانی؛ جنبه‌های سودآوری مالی و حفاظت خاک [دوره 13، شماره 4، 1400، صفحه 394-379]

ک

 • کریمی، زانکو ارزیابی ساختار ژنتیکی جمعیت درختان سالم و آسیب‌دیدۀ بلوط ایرانی با استفاده از نشانگرهای ISSR و EST-SSR [دوره 13، شماره 3، 1400، صفحه 305-317]
 • کلاگری، محسن بررسی ویژگی‌های کمی و کیفی درختان صنوبر (Populus spp.) در استان کردستان [دوره 13، شماره 3، 1400، صفحه 333-348]
 • کوچ، یحیی اثر آتش‌سوزی جنگل بر پویایی برخی از مشخصه‌های فیزیکی، شیمیایی و بیولوژی خاک با گذشت زمان [دوره 13، شماره 2، 1400، صفحه 129-140]
 • کیان، سعید جوانه‌زنی، رشد و شاخص کیفیت نهال ون (Fraxinus excelsior L.) در بذر نارس و رسیده [دوره 13، شماره 1، 1400، صفحه 1-13]
 • کیانی، بهمن بررسی کمّی گیلاس وحشی (Prunus avium L.) در رویشگاه ممجی دره‌سی، آذربایجان شرقی [دوره 13، شماره 2، 1400، صفحه 183-195]
 • کیانیان، محمدکیا تأثیر تیمارهای اصلاح خاک بر رشد نهال‌های بنه، دارمازو، زیتون‌تلخ و زربین در شهر سمنان [دوره 13، شماره 1، 1400، صفحه 59-72]
 • کیوان بهجو، فرشاد تنوع گونه‌های درختی و شرایط تاج و تنۀ درخت به‌عنوان شاخص‌های پایش سلامت جنگل در حوزۀ آبخیز جنگلی ماسوله [دوره 13، شماره 4، 1400، صفحه 451-468]

گ

 • گودرزی، غلامرضا بهبود عملکرد بذرهای توس (Betula pendula Roth) با استفاده از نانوپرایم و مغناطیس [دوره 13، شماره 4، 1400، صفحه 425-436]

م

 • مجنونیان، باریس طراحی و اصلاح شبکۀ جاده‌های جنگلی به‌منظور توسعۀ گردشگری و روستایی در منطقۀ ارسباران [دوره 13، شماره 4، 1400، صفحه 361-377]
 • محمدی، جهانگیر بهبود عملکرد بذرهای توس (Betula pendula Roth) با استفاده از نانوپرایم و مغناطیس [دوره 13، شماره 4، 1400، صفحه 425-436]
 • محمدی، جهانگیر تعیین معادلات آلومتریک برای برآورد زی‌تودۀ تنۀ سه گونه کاج بروسیا، کاج بادامی و زربین در توده‌های دست‌کاشت عرب‌داغ استان گلستان [دوره 13، شماره 3، 1400، صفحه 251-270]
 • محمدی کنگرانی، حنانه تحلیل شبکۀ ارتباطی میان دستگاه‌های دولتی درگیر در مدیریت جنگل‌های حرای جزیرۀ قشم [دوره 13، شماره 4، 1400، صفحه 409-424]
 • محمودی، بیت‌الله بررسی تخلفات مرتبط با منابع طبیعی در شهرستان لردگان- ناحیۀ عرفی سردشت [دوره 13، شماره 4، 1400، صفحه 437-449]
 • مخدوم، مجید طراحی و اصلاح شبکۀ جاده‌های جنگلی به‌منظور توسعۀ گردشگری و روستایی در منطقۀ ارسباران [دوره 13، شماره 4، 1400، صفحه 361-377]
 • مریدی، مرتضی تحلیل کمّی ساختار جنگل در مرحلۀ افزایش حجم در روند تحول توده‌های طبیعی راش (مطالعۀ موردی: جنگل خیرود) [دوره 13، شماره 2، 1400، صفحه 115-128]
 • مشکی، علیرضا تأثیر تیمارهای اصلاح خاک بر رشد نهال‌های بنه، دارمازو، زیتون‌تلخ و زربین در شهر سمنان [دوره 13، شماره 1، 1400، صفحه 59-72]
 • مصلحی، مریم اثر دگرآسیبی گونۀ سمر Prosopis juliflora (SW) DC بر خصوصیات سبز شدن گونه‎های مُغیر و گِبر [دوره 13، شماره 1، 1400، صفحه 87-102]
 • مصلحی، مریم بررسی اثر پساب مزارع پرورش میگو بر ویژگی‌های رویشی و زایشی درختان حرا (Avicennia marina (Forssk.) Vierh.) [دوره 13، شماره 3، 1400، صفحه 271-284]
 • مفتخر جویباری، محمد اثرهای اجرای عملیات بیشه‌زراعی در جنگل‌های بلوط ایرانی؛ جنبه‌های سودآوری مالی و حفاظت خاک [دوره 13، شماره 4، 1400، صفحه 394-379]
 • مقصودیان، امید تأثیر تیمارهای اصلاح خاک بر رشد نهال‌های بنه، دارمازو، زیتون‌تلخ و زربین در شهر سمنان [دوره 13، شماره 1، 1400، صفحه 59-72]
 • ملاشاهی، مریم تأثیر تیمارهای اصلاح خاک بر رشد نهال‌های بنه، دارمازو، زیتون‌تلخ و زربین در شهر سمنان [دوره 13، شماره 1، 1400، صفحه 59-72]
 • میرزایی، مهرداد برآورد موجودی و ارزش اقتصادی اندوختۀ کربن ریشه و کندۀ درختان Populus deltoides در صنوبرکاری‌های استان گیلان [دوره 13، شماره 2، 1400، صفحه 197-208]
 • میکاییلی تبریزی، علیرضا بررسی اثر پساب مزارع پرورش میگو بر ویژگی‌های رویشی و زایشی درختان حرا (Avicennia marina (Forssk.) Vierh.) [دوره 13، شماره 3، 1400، صفحه 271-284]

ن

 • نجفی، اکبر پیش‌بینی زوال جاده‌های جنگلی با استفاده از زنجیرۀ مارکوف (تحقیق موردی: جنگل غرب هراز) [دوره 13، شماره 1، 1400، صفحه 73-85]
 • نظری سامانی، علی اکبر اثرهای اجرای عملیات بیشه‌زراعی در جنگل‌های بلوط ایرانی؛ جنبه‌های سودآوری مالی و حفاظت خاک [دوره 13، شماره 4، 1400، صفحه 394-379]
 • نقدی، رامین برآورد موجودی و ارزش اقتصادی اندوختۀ کربن ریشه و کندۀ درختان Populus deltoides در صنوبرکاری‌های استان گیلان [دوره 13، شماره 2، 1400، صفحه 197-208]

ه

 • هاشم زاده، مهدیه اثرگذاری نوسانات بارندگی بر زوال جنگل‌های ناحیۀ رویشی زاگرس در استان‌های ایلام و لرستان [دوره 13، شماره 2، 1400، صفحه 141-154]

ی

 • یعقوب زاده، مریم بررسی اثر پساب مزارع پرورش میگو بر ویژگی‌های رویشی و زایشی درختان حرا (Avicennia marina (Forssk.) Vierh.) [دوره 13، شماره 3، 1400، صفحه 271-284]
 • یوسف زاده، حامد تنوع ریختی برگ و صفات جوانه‌زنی بذر تیس (Sorbus aucuparia L.) در جنگل هیرکانی [دوره 13، شماره 1، 1400، صفحه 15-29]
 • یوسفی، بایزید بررسی ویژگی‌های کمی و کیفی درختان صنوبر (Populus spp.) در استان کردستان [دوره 13، شماره 3، 1400، صفحه 333-348]
 • یوسفی، حسین بهبود عملکرد بذرهای توس (Betula pendula Roth) با استفاده از نانوپرایم و مغناطیس [دوره 13، شماره 4، 1400، صفحه 425-436]