دوره و شماره: دوره 10، شماره 1، بهار 1397، صفحه 1-122 
2. آیا بهره‌برداری از جنگل، کیفیت رواناب را تغییر می‌دهد؟

صفحه 13-25

مریم اتحادی ابری؛ باریس مجنونیان؛ آرش ملکیان؛ مقداد جور غلامی


6. اثر تیمارهای مختلف آبیاری و سایه در تولید نهال تادار (Celtis caucasica Willd.)

صفحه 67-77

فاطمه اسعدی؛ وحید اعتماد؛ غلامحسین مرادی؛ اصغر سپهوند