نویسنده = �������������� ��������
تأثیر آتش‌سوزی بر آبگریزی و مقدار و عوامل فرسایش خاک در جنگل‌های سواحل جنوب غربی دریای خزر

دوره 9، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 145-157

علی اکبرزاده؛ شجاع قربانی؛ مهدی نادری خوراسگانی؛ جهانگرد محمدی؛ روح الله تقی زاده مهرجردی