نویسنده = �������������� ����������
کارایی مدل‌های غیرخطی با اثرات آمیخته در تعیین معادلات قطر- ارتفاع درختان افرا پلت و انجیلی

دوره 14، شماره 4، اسفند 1401، صفحه 473-485

10.22034/ijf.2022.319698.1835

پروانه قادری؛ جهانگیر محمدی؛ شعبان شتایی جویباری؛ رامین رحمانی؛ نرگس کریمی نژاد


روند مشخصه‌های فنولوژیک جنگل‌های زاگرس جنوبی برمبنای سری زمانی MODIS-NDVI در دامنۀ زمانی 2017-2000

دوره 12، شماره 4، اسفند 1399، صفحه 577-590

10.22034/ijf.2021.127807

مهرنوش مسیح پور؛ علی اصغر درویش صفت؛ رامین رحمانی؛ پرویز فاتحی