نویسنده = ������������ ���������� ��������
تاثیر گونه های درختچه ای زیراشکوب بر زادآوری طبیعی جنگل های پهن برگ آمیخته هیرکانی (خیرود، ایران)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 آذر 1401

10.22034/ijf.2022.316130.1818

سامان اقراری؛ هومن روانبخش؛ انوشیروان شیروانی؛ داود کرتولی نژاد