نویسنده = ������������ �������� ��������
اثرهای اجرای عملیات بیشه‌زراعی در جنگل‌های بلوط ایرانی؛ جنبه‌های سودآوری مالی و حفاظت خاک

دوره 13، شماره 4، اسفند 1400، صفحه 394-379

10.22034/ijf.2021.234765.1719

سیدمهدی حشمت الواعظین؛ میثم قهرمانی؛ محمد مفتخر جویباری؛ علی اکبر نظری سامانی؛ تقی شامخی؛ محمد عواطفی همت


تأثیر جنگل بر معیشت خانوارهای روستایی و عشایری شهرستان کوهدشت

دوره 12، شماره 2، شهریور 1399، صفحه 189-202

زیبا پیرمحمدی؛ علی مهدوی؛ محمد عواطفی همت؛ محمد سلاورزی؛ آرزو سلطانی


شناسایی موانع مدیریتی و اجرایی فعالیت تعاونی‌های جنگلداری در استان گیلان

دوره 11، شماره 2، شهریور 1398، صفحه 281-296

سامان مرادویسی؛ محمد عواطفی همت؛ تقی شامخی


استخراج مقوله‌های پایه برای سیاستگذاری جنگل‌های شمال ایران

دوره 10، شماره 3، آذر 1397، صفحه 373-387

محسن نورزاد مقدم؛ تقی شامخی؛ اصغر فلاح؛ محمد عواطفی همت


همزیستی با جنگل: دانش سنتی اکولوژیکی جنگل‌نشینان ارسباران در استفاده از درختان جنگلی

دوره 9، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 85-100

باقر خالقی؛ محمد عواطفی همت؛ تقی شامخی؛ انوشیروان شیروانی