نویسنده = ���������������� ������������
تنوع و ساختار جمعیت قارچ‌های اکتومیکوریز در رویشگاه جنگلی ترافل سیاه تابستانه (.Tuber aestivum Vittad)

دوره 14، شماره 4، اسفند 1401، صفحه 407-424

10.22034/ijf.2022.333059.1860

سیده معصومه زمانی؛ فرزانه کازرانی؛ حجت اله ربانی نسب؛ صدیقه غنایی؛ ریحانه غلامی قوام‌آباد