نویسنده = ���������� ���������������� ����������
برآورد نیاز آبی و ارزیابی سطوح مختلف آبیاری بر پارامترهای رشدی نهال‌های کاج تهران (مطالعۀ موردی: تهران)

دوره 10، شماره 2، شهریور 1397، صفحه 237-250

نجم الدین دلفان آذری؛ تیمور رستمی شاهراجی؛ وحید غلامی؛ سید ابراهیم هاشمی گرم دره