نویسنده = وحید اعتماد
الگوی مکانی و مشخصه های ساختاری جنگل‌های راش شرقی در مرحله ی تحولی بلوغ (مطالعه موردی: بخش گرازبن، جنگل خیرود)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 شهریور 1402

10.22034/ijf.2022.327387.1844

الهه علی بابایی عمران؛ وحید اعتماد؛ خسرو ثاقب طالبی؛ منوچهر نمیرانیان


مقایسه ویژگی‌های ساختاری توده‌های شاخه‌زاد و دانه‌زاد راش شرقی (Fagus orientalis Lipsky) در جنگل‌های هیرکانی (مطالعه موردی: جنگل‌های منطقه کجور نوشهر)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 شهریور 1402

10.22034/ijf.2022.343424.1870

مهران اسمعیلی؛ محسن جوانمیری‌پور؛ وحید اعتماد؛ منوچهر نمیرانیان


پیش بینی اثرات تغییر اقلیم بر پراکنش گونه بلوط ایرانی (Quercus brantii Lindl.) در جنگل‌های زاگرس، استان فارس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 شهریور 1402

10.22034/ijf.2023.344228.1876

ندا خواجه ئی؛ وحید اعتماد؛ جواد بذرافشان


تاثیر سن نهال کاج تهران و تنش‌های رطوبتی بر ویژگی‌های مکانیکی ریشه‌

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 شهریور 1402

10.22034/ijf.2023.363076.1893

محمد عسگری؛ محسن جوانمیری؛ احسان عبدی؛ وحید اعتماد؛ خالد احمد آلی؛ سلمان زارع؛ اکرم افشار


بررسی دلایل و عوامل قاچاق چوب‌های جنگلی در شمال ایران

دوره 15، شماره 2، تیر 1402، صفحه 35-51

10.22034/ijf.2022.315999.1819

احمد بیرانوند؛ محمد عسگری؛ محسن جوانمیری‌پور؛ لیلا خاکی پور؛ وحید اعتماد


ارزیابی ویژگی‌های مکانیکی ریشۀ نهال برخی گونه‌های درختی

دوره 14، شماره 2، شهریور 1401، صفحه 155-167

10.22034/ijf.2022.315418.1816

صغری کی بندری؛ احسان عبدی؛ زاهد شاکری؛ وحید اعتماد


تغییرات مکانی ذخیره و ترسیب کربن لاشبرگ و لایه‌های خاک در منطقۀ جنگلی پارک جهان‌نما

دوره 12، شماره 3، آذر 1399، صفحه 317-330

رمضانعلی پوررستمی؛ قوام الدین زاهدی امیری؛ وحید اعتماد


برآورد زی‌تودۀ جنگل با استفاده از تصاویر نوری و ماکروویو (مطالعۀ موردی: سری گرازبن، جنگل خیرود)

دوره 12، شماره 3، آذر 1399، صفحه 391-405

منصوره فاضلیان؛ سارا عطارچی؛ وحید اعتماد؛ ورالدو لیزنبرگ


ارزیابی واکنش هیدرولوژیک حوضۀ آبخیز سد لتیان به جنگلکاری در اقلیم نیمه‌خشک

دوره 12، شماره 1، اردیبهشت 1399، صفحه 89-100

فرشته کردرستمی؛ پدرام عطارد؛ امید بزرگ حداد؛ وحید اعتماد؛ کریم عباسپور؛ رالف لودویگ


اثر تیمارهای مختلف آبیاری و سایه در تولید نهال تادار (Celtis caucasica Willd.)

دوره 10، شماره 1، خرداد 1397، صفحه 67-77

فاطمه اسعدی؛ وحید اعتماد؛ غلامحسین مرادی؛ اصغر سپهوند


بررسی ارتباط بین مقدار خشکیدگی درختان بلوط ایرانی با تیپ جنگل، خصوصیات خاک و شرایط توپوگرافی در جنگل‌های قلاجه کرمانشاه

دوره 8، شماره 3، آذر 1395، صفحه 263-275

ایرج پروانه؛ وحید اعتماد؛ محمدرضا مروی مهاجر؛ قوام الدین زاهدی امیری؛ پدرام عطارد


مدلسازی ساختاری تبیین رفتار مشارکتی روستاییان در حفظ جنگل (مطالعه موردی: ذخیره‌گاه جنگلی چهارطاق اردل)

دوره 7، شماره 3، آذر 1394، صفحه 341-362

یاسر محمدی؛ وحید اعتماد؛ سیدابوالقاسم برآبادی؛ علیرضا انصاری اردلی


بررسی کمی و کیفی تودۀ دست کاشت توسکای ییلاقی (Alnus subcordata) 19 ساله در منطقۀ سیاهکل

دوره 1، شماره 2، مرداد 1388، صفحه 137-150

رضا فروزش سوتگوابری فروزش سوتگوابری؛ محمدتقی احمدی؛ وحید اعتماد؛ حمیدرضا سعیدی