نویسنده = رامین رحمانی
تهیۀ نقشۀ روشنۀ تاجی جنگل‌های خزری با استفاده از داده‌های پهپاد (مطالعۀ موردی: جنگل شصت‌کلاتۀ گرگان)

دوره 14، شماره 2، شهریور 1401، صفحه 135-154

10.22034/ijf.2022.301540.1801

شمیم امینی؛ شعبان شتایی جویباری؛ محمد هادی معیری؛ رامین رحمانی


طرح هندسی جاده و تأثیر آن بر برخی شاخص‌های شیمیایی و بیوشیمیایی خاک توده‌های جنگلی مجاور

دوره 9، شماره 3، آبان 1396، صفحه 315-331

سعید راهبری سی سخت؛ محمد هادی معیری؛ احسان عبدی؛ رامین رحمانی؛ محمدهادی پهلوانی


برآورد زی‌تودۀ کرم خاکی در روشنه‌های تاج‌پوشش و جنگل آمیختۀ راش

دوره 9، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 43-56

هاشم حبشی؛ اردشیر عباسی؛ رامین رحمانی؛ محمدهادی معیری


اثر تنش خشکی بر رشد و فعالیت آنزیم‌های آنتی‌اکسیدان نهال‌های میکوریزی پستۀ جنگلی (Pistacia vera L.)

دوره 8، شماره 4، اسفند 1395، صفحه 507-518

توران فیضی کمره؛ رامین رحمانی؛ حسن سلطانلو؛ محمد متینی‌زاده