نویسنده = رامین نقدی
ارزیابی صحت و دقت روش‌های تعیین موقعیت جهانی در نقشه‌برداری جاده های جنگلی (مطالعه موردی: جنگل جواهرده رامسر)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 اسفند 1402

10.22034/ijf.2023.408967.1939

ضیا باژرنگ؛ رامین نقدی؛ اسماعیل قجر؛ سعید فلاحی


شناسایی و مدل‌سازی عوامل مؤثر در تولید رواناب و رسوب از توده‌های بهره‌برداری‌شدۀ جنگلی

دوره 14، شماره 4، اسفند 1401، صفحه 425-443

10.22034/ijf.2022.317309.1823

پژمان دلیر؛ رامین نقدی؛ وحید غلامی؛ ساناز جعفری هفتخوانی


برآورد موجودی و ارزش اقتصادی اندوختۀ کربن ریشه و کندۀ درختان Populus deltoides در صنوبرکاری‌های استان گیلان

دوره 13، شماره 2، شهریور 1400، صفحه 197-208

10.22034/ijf.2021.274498.1765

رامین نقدی؛ مهرداد میرزایی؛ امیرحسین آقاجانی؛ جواد ترکمن


مقایسۀ مدل‌های رگرسیون لجستیک، نسبت فراوانی و انتروپی در پهنه‌بندی احتمال وقوع لغزش ترانشه‌های جادۀ جنگلی

دوره 12، شماره 3، آذر 1399، صفحه 331-347

عقیل مرادمند جلالی؛ رامین نقدی؛ اسماعیل قجر؛ حمید رضا پورقاسمی


ارزیابی تأثیرات شیوه بهره‌برداری نواری جنگل بر میزان فرسایش خاک (مطالعة موردی: جنگل چفرود گیلان)

دوره 12، شماره 1، اردیبهشت 1399، صفحه 49-60

شهریار صبح زاهدی؛ رامین نقدی؛ محمد رضا غریب رضا؛ علی صالحی؛ قوام الدین زاهدی


بررسی سیستم زهکشی و عوامل تأثیرگذار بر خرابی جاده‌های جنگلی

دوره 10، شماره 3، آذر 1397، صفحه 279-291

پژمان دلیر؛ رامین نقدی؛ اسماعیل قجر