نویسنده = رقیه ذوالفقاری
القای مقاومت به خشکی و قارچ زغالی در نهال‌های برودار با استفاده از پرایمینگ بذر

دوره 15، شماره 2، تیر 1402، صفحه 125-140

10.22034/ijf.2022.328450.1848

پریسا صمیمی؛ پیام فیاض؛ فریبا قادری؛ رقیه ذوالفقاری


مقایسۀ برخی صفات فیزیولوژیک بنه Pistacia atlantica و کلخونگ P. khinjuk تحت تأثیر سخت‌واره‌شدن و سرما

دوره 11، شماره 2، شهریور 1398، صفحه 207-219

سمیه همایونفر؛ رقیه ذوالفقاری؛ پیام فیاض