نویسنده = امیراسلام بنیاد
اندازه‌گیری کارایی شرکت‌های بهره‌برداری جنگل با حضور خروجی‌های نامطلوب (مطالعۀ موردی: استان گیلان)

دوره 14، شماره 2، شهریور 1401، صفحه 213-226

10.22034/ijf.2022.317046.1824

ژاله ملایی بوساری؛ سلیمان محمدی لیمائی؛ امیر اسلام بنیاد؛ علیرضا امیر تیموری


مدل‌سازی ضریب شکل درختان راش شرقی (Fagus orientalis Lipsky) با استفاده از رگرسیون‌های غیرخطی در جنگل‌های گیلان

دوره 11، شماره 3، آذر 1398، صفحه 325-334

فریور نقوی؛ امیر اسلام بنیاد؛ کامبیز طاهری آبکنار؛ حسن پوربابایی


مدل‌سازی نسبت تاجی درختان بلوط ایرانی در جنگل‌های دالاب ایلام

دوره 11، شماره 1، خرداد 1398، صفحه 1-11

مهرداد میرزایی؛ امیر اسلام بنیاد؛ رضا اخوان؛ رامین نقدی


ارزیابی امکان تهیۀ نقشۀ صنوبر‌کاری‌ها با داده‌های لندست 8 (مطالعۀ موردی: شهرستان‌های تالش و صومعه‌سرا)

دوره 8، شماره 3، آذر 1395، صفحه 301-312

علی اصغر درویش صفت؛ رقیه ارژنگی؛ امیر اسلام بنیاد؛ قاسم رنود


‌خسارت برف به درختان در توده‌های طبیعی و مدیریت‌شدة جنگل‌های شمال ایران

دوره 7، شماره 3، آذر 1394، صفحه 419-431

فرزام توانکار؛ امیر اسلام بنیاد؛ بهروز کرمدوست مریان