نویسنده = ���������� ������ ��������
ارزیابی پاسخ بوم سازگان به تغییر کاربری زمین با استفاده از شاخص کیفیت خاک-جنگل الندان ساری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 تیر 1401

10.22034/ijf.2022.341214.1868

سید محمد حجتی؛ مریم اسدیان؛ محسن محمدزاده؛ مهدی نادی


تحلیل پویایی عناصر غذایی لاشبرگ در توده‌های خالص و آمیختۀ راش و ممرز (دارابکلای مازندران)

دوره 14، شماره 1، خرداد 1401، صفحه 89-103

10.22034/ijf.2022.303371.1804

آتنا کیان مهر؛ سید محمد حجتی؛ یحیی کوچ؛ فرهاد قاسمی آقباش


Spatial distribution pattern of beech (Fagus orientalis Lipsky) coarse woody debris in managed and unmanaged stands of Caspian forests, Iran

دوره 13، 5 (ویژه نامه به زبان انگلیسی)، اسفند 1400، صفحه 43-55

10.22034/ijf.2022.317191.1822

Afsaneh Khalili؛ Asadollah Mataji؛ Khosro Sagheb Talebi؛ Seyed Mohammad Hodjati


پاسخ مشخصه‌های شیمیایی خاک و لاشبرگ به شبیه‌سازی ته‌نشست نیتروژن در تودۀ دست‌کاشت بلندمازو (Quercus castaneifolia C. A. Mey)

دوره 12، شماره 1، اردیبهشت 1399، صفحه 33-47

سیده اعظم نورایی؛ حمید جلیلوند؛ سید محمد حجتی؛ سید جلیل علوی


محاسبه‌ی پارامترهای اکوهیدرولوژیک توده دست‌کاشت پیسه‌آ در جنگل‌های خزری

دوره 7، شماره 4، اسفند 1394، صفحه 459-469

پدرام عطارد؛ محمد تقی احمدی؛ قوام الدین زاهدی امیری؛ سید محمد معین صادقی؛ سید محمد حجتی؛ توماس گرانت پیپکر