نویسنده = ���������� �������������� ������������
مدل‌سازی ضریب شکل درختان راش شرقی (Fagus orientalis Lipsky) با استفاده از رگرسیون‌های غیرخطی در جنگل‌های گیلان

دوره 11، شماره 3، آذر 1398، صفحه 325-334

فریور نقوی؛ امیر اسلام بنیاد؛ کامبیز طاهری آبکنار؛ حسن پوربابایی