نویسنده = �������������� ����������
تأثیر تیمار برش بهداشتی بر تغییر الگوی رفتار طیفی جنگل‌های بلوط دچار خشکیدگی

دوره 13، شماره 1، خرداد 1400، صفحه 31-42

10.22034/ijf.2021.132135

ژینا خدامی؛ مهتاب پیر باوقار؛ هدایت غضنفری


واکاوی کارکرد تعاونی‌های منابع طبیعی در استان کرمانشاه (مورد مطالعه: شهرستان پاوه)

دوره 12، شماره 2، شهریور 1399، صفحه 271-289

احمد ولی پور؛ مژگان عبداللهی؛ محمد جلالی؛ هدایت غضنفری


آینده‌پژوهی وابستگی معیشتی مردم روستایی به جنگل در زاگرس شمالی

دوره 9، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 57-84

شهین شامحمدی؛ بایزید مردوخی؛ هدایت غضنفری؛ احمد ولی‌پور؛ فرزاد اسکندری