نویسنده = ������������ ������ ��������������
تأثیر اندازۀ عرصه های باز جنگلی بر تنوع زیستی گونه های گیاهی در منطقۀ جنگلی لالیس- نوشهر

دوره 1، شماره 2، مرداد 1388، صفحه 125-135

سعید شعبانی؛ مسلم اکبری نیا؛ سید غلامعلی جلالی؛ علیرضا علی عرب