نویسنده = ������������ �������� ��������
ارزیابی تأثیر مقدار ضریب بتا در عملکرد خوشه‌بندی بتای انعطاف‌پذیر در طبقه‌بندی‌پوشش گیاهی

دوره 14، شماره 1، خرداد 1401، صفحه 75-88

10.22034/ijf.2022.302461.1802

نغمه پاک گهر؛ جواد اسحاقی راد؛ غلامحسین غلامی؛ احمد علیجانپور؛ دیوید رابرتز


Vegetation-environment relationship in the birch (Betula pendula Roth.) site in the mountainous riparian forests of Marmisho valley

دوره 13، 5 (ویژه نامه به زبان انگلیسی)، اسفند 1400، صفحه 29-42

10.22034/ijf.2022.317796.1830

Javad Eshaghi Rad؛ Ahmad Alijanpour؛ Rouhollah Rostami


مقایسۀ روش‌های مستقیم رسته‌بندی در تجزیه‌و‌تحلیل رستنی‌ها

دوره 9، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 119-130

جواد اسحاقی راد؛ نغمه پاک گهر؛ عباس بانج شفیعی؛ سیدجلیل علوی