نویسنده = ������������ ������
تأثیر جنگل بر معیشت خانوارهای روستایی و عشایری شهرستان کوهدشت

دوره 12، شماره 2، شهریور 1399، صفحه 189-202

زیبا پیرمحمدی؛ علی مهدوی؛ محمد عواطفی همت؛ محمد سلاورزی؛ آرزو سلطانی


خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک‌های جنگلی بلوط در اقلیم‌های مختلف استان ایلام

دوره 10، شماره 4، اسفند 1397، صفحه 449-460

طاهره منتی؛ مسعود بازگیر؛ محمود رستمی نیا؛ علی مهدوی


تأثیر تناوب بهره‌برداری سقز بر متغیرهای زیست‌سنجی درختان بنه

دوره 10، شماره 2، شهریور 1397، صفحه 153-166

علی مهدوی؛ طاهر کرمی؛ رضا اخوان