نویسنده = �������� �������� ����������
بهبود عملکرد بذرهای توس (Betula pendula Roth) با استفاده از نانوپرایم و مغناطیس

دوره 13، شماره 4، اسفند 1400، صفحه 425-436

10.22034/ijf.2021.289718.1787

رحمت‌الله پردل؛ وحیده پیام نور؛ جهانگیر محمدی؛ غلامرضا گودرزی؛ حسین یوسفی؛ اکرم احمدی


ریخت‌شناسی دانۀ گردۀ برخی از گونه‌های بومی و غیربومی جنس افرا در ایران

دوره 11، شماره 4، بهمن 1398، صفحه 505-518

فرزانه مقبل اصفهانی؛ وحیده پیام نور؛ علی ستاریان