نویسنده = پیام فیاض
القای مقاومت به خشکی و قارچ زغالی در نهال‌های برودار با استفاده از پرایمینگ بذر

دوره 15، شماره 1، تیر 1402، صفحه 125-140

10.22034/ijf.2022.328450.1848

پریسا صمیمی؛ پیام فیاض؛ فریبا قادری؛ رقیه ذوالفقاری


مقایسۀ برخی صفات فیزیولوژیک بنه Pistacia atlantica و کلخونگ P. khinjuk تحت تأثیر سخت‌واره‌شدن و سرما

دوره 11، شماره 2، شهریور 1398، صفحه 207-219

سمیه همایونفر؛ رقیه ذوالفقاری؛ پیام فیاض


پیامدهای ریختاری و فیزیولوژیک ذرات معلق کورۀ سیمان بر گونۀ کنار (Ziziphus spina-chricti L.)

دوره 8، شماره 1، خرداد 1395، صفحه 79-89

صفی الله سجادی نیا؛ رضا بصیری؛ پیام فیاض؛ مصطفی مرادی