نویسنده = ������������������� ���������� ����������������
اثر سایه بر صفات ریختی برگچۀ نهال بنه تحت تنش خشکی

دوره 11، شماره 1، خرداد 1398، صفحه 95-104

محمدحسین صادق‌زاده حلاج؛ داوود آزادفر؛ حسین میرزایی ندوشن