نویسنده = هومن روانبخش
The Effect of Understory Shrub Species on the Natural Regeneration of Hyrcanian Mixed Broad-Leaved Forests (Kheyrud, Iran)

دوره 15، شماره 1 (ویژه نامه به زبان انگلیسی)، خرداد 1402، صفحه 1-10

10.22034/ijf.2022.316130.1818

Saman Eghrari؛ Hooman Ravanbakhsh؛ Anoushiravan Shirvany؛ Davoud Kartoolinejad


تأثیر تیمارهای اصلاح خاک بر رشد نهال‌های بنه، دارمازو، زیتون‌تلخ و زربین در شهر سمنان

دوره 13، شماره 1، خرداد 1400، صفحه 59-72

10.22034/ijf.2021.269743.1764

امید مقصودیان؛ مریم ملاشاهی؛ علیرضا مشکی؛ هومن روانبخش؛ محمدکیا کیانیان


تأثیر اکوتوریسم بر ساختار پوشش گیاهی و تنوع زیستی در پارک جنگلی نور

دوره 11، شماره 4، بهمن 1398، صفحه 559-573

فریده محمدی فرد؛ مریم ملاشاهی؛ هومن روانبخش


پیش‌بینی پراکنش جغرافیایی گونۀ Juniperus excelsa M.Bieb. با استفاده از داده‌های اقلیمی در شرایط حاضر و آینده در استان سمنان

دوره 9، شماره 2، شهریور 1396، صفحه 233-248

سمیرا سادات فاطمی؛ محمّد رحیمی؛ مصطفی ترکش؛ هومن روانبخش