نویسنده = �������� �������� ������ ��������
ارزیابی جنگلکاری‌های بیست‌وپنج‌سالۀ کاج تدا، توسکای قشلاقی، افرا پلت و بلندمازو در منطقۀ رادارپشتۀ استان گیلان

دوره 14، شماره 1، خرداد 1401، صفحه 15-26

10.22034/ijf.2021.281776.1776

آدینه ابراهیمی اشبلا؛ میر مظفر فلاح چای؛ علی صالحی؛ علی اشرف سلطانی طولارود


اثر فاصله و درجۀ پوسیدگی خشکه‌دار سفیدپلت (Populus caspica Bornm.) بر برخی خصوصیات شیمیایی خاک

دوره 10، شماره 2، شهریور 1397، صفحه 197-205

میر مظفر فلاح چای؛ علی صالحی؛ میترا شاه مقصود؛ ندا قربان زاده؛ وحید همتی خشکدشتی