نویسنده = �������������� ���������� ��������
تنوع ریختی برگ و صفات جوانه‌زنی بذر تیس (Sorbus aucuparia L.) در جنگل هیرکانی

دوره 13، شماره 1، خرداد 1400، صفحه 15-29

10.22034/ijf.2021.223377.1698

شهلا رئیسی؛ حامد یوسف زاده؛ غلامعلی جلالی؛ امید اسماعیل زاده


اثر متقابل درختان بالغ سرخدار(Taxus Baccata L.) و تجدید حیات آن در ذخیره‌گاه افراتختۀ استان گلستان

دوره 11، شماره 2، شهریور 1398، صفحه 165-177

عارف حسابی؛ سید جلیل علوی؛ امید اسماعیل زاده