نویسنده = ������������ �������������� ������������������
بهینه‌سازی عملیات ساخت جاده‌های جنگلی با استفاده از الگوریتم فراابتکاری کلونی مورچگان

دوره 12، شماره 1، اردیبهشت 1399، صفحه 113-130

ایمان پژوهان؛ اکبر نجفی؛ جواد وحیدی؛ ابوالقاسم کامکار روحانی